Πάροχοι που έχουν υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης

Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs)
 1. Euronet Card Services ΑΕ - Κωδ. Παρόχου: 120 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 24/10/2023)
 2. Καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες ΜΕΠΕ - INSS - Κωδ. Παρόχου: 128 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 24/10/2023)
 3. epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ  - Κωδ. Παρόχου: 103 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 24/10/2023)
 4. Mellon Technologies Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας - Κωδ. Παρόχου: 130 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 26/10/2023)
 5. Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 116 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 3/11/2023)
 6. Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 137 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 17/11/2023)
 7. EDPS AE MON IKE - Κωδ. Παρόχου: 127 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 17/11/2023)
 8. Worldline Merchant Acquiring Greece SA - Κωδ. Παρόχου: 109 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 17/11/2023)
 9. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Καρντλινκ - CardLink - Κωδ. Παρόχου: 122 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 17/11/2023)
 10. Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Κωδ. Παρόχου: 114 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 7/12/2023)
 11. TORA Direct Μονοπρόσωπη ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών - Κωδ. Παρόχου: 143 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 8/12/2023)
 12. Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Κωδ. Παρόχου: 111 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 8/12/2023)
 13. ProCredit Bank (Bulgaria) EAD -Thessaloniki Branch - Κωδ. Παρόχου: 104 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 12/12/2023)
 14. myPOS Technologies EAD - Κωδ. Παρόχου: 624 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 12/12/2023)
 15. Adyen N.V. - Κωδ. Παρόχου: 651(Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 20/12/2023)
 16. NEOSOFT ΟΛΟΚΛ. ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ - Κωδ. Παρόχου: 131 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 12/01/2024)
 17. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 140 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 12/01/2024)
 18. SumUp Limited - Κωδ. Παρόχου: 647 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 30/01/2024)
Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers)
 1. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 117 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 24/10/2023)
 2. epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Κωδ. Παρόχου: 103 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 24/10/2023)
 3. Συνεταριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 118 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 26/10/2023)
 4. Συνεταριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 113 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 27/10/2023)
 5. Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 116 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 3/11/2023)
 6. NBG PAY Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 108 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 3/11/2023)
 7. Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 138 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 17/11/2023)
 8. Worldline Merchant Acquiring Greece SA - Κωδ. Παρόχου: 109 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 17/11/2023)
 9. Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Κωδ. Παρόχου: 114 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 7/12/2023)
 10. Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Κωδ. Παρόχου: 111 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 8/12/2023)
 11. ProCredit Bank (Bulgaria) EAD -Thessaloniki Branch - Κωδ. Παρόχου: 104 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 12/12/2023)
 12. myPOS Limited - Κωδ. Παρόχου 619 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 18/12/2023)
 13. Cosmote Payments Μονοπρόσωπη ΑΕ - Κωδ. Παρόχου 110 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 18/12/2023)
 14. Adyen N.V. - Κωδ. Παρόχου: 651(Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 20/12/2023)
 15. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Κωδ. Παρόχου: 140 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 12/01/2024)
 16. JCC PAYMENT SYSTEMS LIMITED - Κωδ. Παρόχου: 521 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 10/01/2024)
 17. SumUp Limited - Κωδ. Παρόχου: 647 (Ημ/νια Αρχικής Υποβολής: 30/01/2024)

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).