Μοντέλα POS για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Συμμόρφωσης από Παρόχους

Συνεταριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 118

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
i9100 Urovo Android WiFi-4G
i2000 Urovo Android WiFi-4G

epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 103

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
A80 PAX Android LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

A920Pro PAX Android WiFi/Bluetooth/4G
Desk3200 Ingenico Ingenico TETRA LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

Vx520 Verifone Verifone Verix LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

Vx675/GPRS Verifone Verifone Verix 2G  
Vx675/WiFi Verifone Verifone Verix WiFi  
ICT220 Ingenico Ingenico TELLIUM LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

Move2500 Ingenico IngenicoTETRA 4G/2G
softPOS   Android 4G/WiFi  

Euronet Card Services ΑΕ - NSP

Κωδ. Παρόχου: 120

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
A80 PAX Android LAN
A920Pro PAX Android WiFi/Bluetooth/4G
Desk3200 Ingenico Ingenico TETRA LAN
Vx520 Verifone Verifone Verix LAN
Vx675/GPRS Verifone Verifone Verix 2G
Vx675/WiFi Verifone Verifone Verix WiFi
ICT220 Ingenico Ingenico TELLIUM LAN
Move2500 Ingenico IngenicoTETRA 4G/2G
softPOS   Android 4G/WiFi

Καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες ΜΕΠΕ INSS - NSP

Κωδ. Παρόχου: 128

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
i9100 Urovo Android WiFi-4G
i2000 Urovo Android WiFi-4G

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 117

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
i9100 Urovo Android WiFi-4G
i2000 Urovo Android WiFi-4G

Mellon Technologies Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας - NSP

Κωδ. Παρόχου: 130

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
iWL 220 Ingenico Telium OS 2G, 3G  
iWL 250 Ingenico Telium OS 2G, 3G  
Move 2500 Ingenico TetraOS 2G, 3G, 4G  
Move 2600 Ingenico TetraOS 4G  
Axium DX8000 Ingenico Android OS 2G,4G,WiFi  
ICT 220 Ingenico Telium OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

ICT 250 Ingenico Telium OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Desk 3200 Ingenico TetraOS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Desk 3500 Ingenico TetraOS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Desk 2600 Ingenico TetraOS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Tap on Mobile POS (Soft POS) Mellon Technologies Android WiFi, 4G, 5G  

Συνεταριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 113

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
i9100 Urovo Android WiFi-4G
i2000 Urovo Android WiFi-4G

Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 116

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
Q30 PAX Prolin LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

D200 PAX Prolin WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

S800 PAX Prolin LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

S900 PAX Prolin WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

A50 PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A77 PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A80 PAX Android LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A910 PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A920 PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A920PRO PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

CS30PRO Ciontek Android WiFi  
CS50C Ciontek Android WiFi  
CS30PRO Ciontek Android GSM  
CS50C Ciontek Android GSM  

NBG PAY Α.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 108

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
ICT 220 Ingenico Tellum OS Ethernet
ICT 250 Ingenico Tellum OS Ethernet
Desk 3200 Ingenico Tetra OS Ethernet
Desk 3500 Ingenico Tetra OS Ethernet
Desk 2600 Ingenico Tetra OS Ethernet
iWL 220 Ingenico Telium OS 2G, 3G
iWL 250 Ingenico Telium OS 2G, 3G
Move 2500 Ingenico TetraOS 2G, 3G, 4G
Move 2600 Ingenico TetraOS 4G
Tap on Mobile POS (Soft Pos)
NBG PAY Tap on Mobile
Mellon Technologies Android WiFi, 4G, 5G

Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. - NSP

Κωδ. Παρόχου: 137

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
Desk 3200 Ingenico Tetra OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

Desk 2600 Ingenico Tetra OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

PAX A910 PAX Android (Paydroid) WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

PAX A50 PAX Android (Paydroid) WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

VX 675 Verifone Verix Ασύρματο (GPRS only)  
ENGAGE 240M Verifone V/OS Ασύρματο (GPRS only)  

Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 138

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Desk 3200 Ingenico Tetra OS Ethernet
Desk 2600 Ingenico Tetra OS Ethernet
PAX A910 PAX Android (Paydroid) WiFi
PAX A50 PAX Android (Paydroid) WiFi

EDPS AE MON IKE. - NSP

Κωδ. Παρόχου: 127

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
YOMANI Atos Linux Ethernet, Serial
YOXIMO Atos Linux WiFi, 4G/2G
A80 Pax Android Ethernet  
Α920Pro Pax Android WiFi, 4G  
A77 Pax Android WiFi, 4G  
E600mini Pax Android WiFi, 4G  
E700 Pax Android Ethernet  

Worldline Merchant Acquiring Greece SA - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 109

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
SOFT POS Worldline Greece Android WiFi, 4G, 5G

Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Καρντλινκ - CardLink - NSP

Κωδ. Παρόχου: 122


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
A920 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A920pro PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A910 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A50 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A80 PAX Android (Paydroid) LAN, GPRS, WiFi
A77 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
Ingenico ICT220 Telium Legacy POS LAN, Dial Up
Verifone VX520 Verix Legacy POS LAN, Dial Up, GPRS

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 114


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
ICT220 Ingenico Tellium OS Ethernet
Desk3200 Ingenico Tetra OS Ethernet

TORA Direct Μονοπρόσωπη ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών - NSP

Κωδ. Παρόχου: 143


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
ICT220 Ingenico Telium 2 LAN/GPRS

Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 111

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
SoftPOS EVERYPAY S.M.S.A Android Wifi, 4G, 5G

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD -Thessaloniki Branch - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 104

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
VERIFONE VX520 GPRS CONTACTLESS DESKTOP POS TERMINAL) PRINTEC Printec ISO/EMV Run-time license GPRS
VERIFONE VX675 GPRS CONTACTLESS (PORTABLE POS TERMINAL -BATTERY) PRINTEC Printec ISO/EMV Run-time license GPRS
Ingenico Мove 2500 GPRS CONTACTLESS ALFRACOM Application Software License GPRS
Ingenico Desktop 3200 GPRS CONTACTLESS ALFRACOM Application Software License GPRS

myPOS Limited - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 619

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo Prolin 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

K300 Nexgo Prolin WiFi - 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

D210 Pax Monitor 3G  
IM20 Pax Prolin Ethernet, USB  
N86 Nexgo Android WiFi - 4G  
F20 Feitian Android WiFi - 4G  
A77 Pax Android WiFi - 4G  

myPOS Technologies EAD - NSP

Κωδ. Παρόχου: 624

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo Prolin 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

K300 Nexgo Prolin WiFi - 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

D210 Pax Monitor 3G  
IM20 Pax Prolin Ethernet, USB  
N86 Nexgo Android WiFi - 4G  
F20 Feitian Android WiFi - 4G  
A77 Pax Android WiFi - 4G  

Cosmote Payments Μονοπρόσωπη ΑΕ - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 110

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Desk 3200 Ingenico TetraOS Ethernet
Move 2500 Ingenico TetraOS WiFi

Adyen N.V. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 651

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
e355 Verifone Verifone OS WiFi, Bluetooth
P400Plus Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, Bluetooth
V400M Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, 4G, Bluetooth
e285p Verifone Verifone OS WiFi, 4G, Bluetooth
VX690 Verifone Verifone OS WiFi, 3G, Bluetooth
V400cPlus Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, Bluetooth
UX300 Verifone Verifone OS Ethernet
UX410 Verifone Verifone OS Ethernet
V210 Verifone Verifone OS WiFi, 4G, Bluetooth
M400 Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, Bluetooth
AMS1 Castles Android WiFi, 4G, Bluetooth
S1F2 Castles Android WiFi, 4G, Bluetooth

NEOSOFT ΟΛΟΚΛ. ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ - NSP

Κωδ. Παρόχου: 131

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
V3M2 CASTLES TECH. LINUX WIFI – 4G
MP200 CASTLES TECH. LINUX WIFI – 4G
UPT1000 CASTLES TECH. LINUX ETHERNET
S1F2 CASTLES TECH. ANDROID WIFI – 4G
S1U2 CASTLES TECH. ANDROID ETHERNET

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 140

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
ICT 220 Ingenico Telium OS Ethernet

JCC PAYMENT SYSTEMS LIMITED - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 521

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
MOVE2500 Ingenico Tetra OS 2G, 3G, 4G
iCT250 Ingenico Tellum OS Ethernet
iWL250 Ingenico ATellum OS 2G, 3G
GILBARCO M7 Ingenico Tetra OS Ethernet
VX675 VeriFone Verix 2G

SumUp Limited - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 647

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Solo SumUp Linux Wifi, Bluetooth, 5G/2G

 

Πάροχοι που έχουν υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).