Μοντέλα POS για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Συμμόρφωσης από Παρόχους

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 118

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 103

Μοντέλο All In One -
Cash Register/POS
Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
A80   PAX Android LAN
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

A920Pro   PAX Android WiFi/Bluetooth/4G
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

A920Pro Διασύνδεση με: PRIMER e-tameiaki & RBS Pepper Apps. PAX Android 4G/WiFi  
Desk3200   Ingenico Ingenico TETRA LAN
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

Vx520   Verifone Verifone Verix LAN
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

Vx675/GPRS   Verifone Verifone Verix 2G
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Vx675/WiFi   Verifone Verifone Verix WiFi
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

ICT220   Ingenico Ingenico TELLIUM LAN
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

Move2500   Ingenico IngenicoTETRA 4G/2G
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

softPOS Διασύνδεση με το PRIMER e-tameiaki App.   Android 4G/WiFi

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

P2SE   SUNMI Android 4G/WiFi
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

P2SE Διασύνδεση με: PRIMER e-tameiaki & RBS Pepper Apps. SUNMI Android 4G/WiFi  

Euronet Card Services ΑΕ - NSP

Κωδ. Παρόχου: 120

Μοντέλο All In One -
Cash Register/POS
Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
A80   PAX Android LAN
A920Pro   PAX Android WiFi/Bluetooth/4G
Desk3200   Ingenico Ingenico TETRA LAN
Vx520   Verifone Verifone Verix LAN
Vx675/GPRS   Verifone Verifone Verix 2G
Vx675/WiFi   Verifone Verifone Verix WiFi
ICT220   Ingenico Ingenico TELLIUM LAN
Move2500   Ingenico IngenicoTETRA 4G/2G
softPOS Διασύνδεση με το PRIMER e-tameiaki App.   Android 4G/WiFi

Καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες ΜΕΠΕ INSS - NSP

Κωδ. Παρόχου: 128

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 117

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Mellon Technologies Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας - NSP

Κωδ. Παρόχου: 130

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
iWL 220 Ingenico Telium OS 2G, 3G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

iWL 250 Ingenico Telium OS 2G, 3G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Move 2500 Ingenico TetraOS 2G, 3G, 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Move 2600 Ingenico TetraOS 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Axium DX8000 Ingenico Android OS 2G,4G,WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

ICT 220 Ingenico Telium OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

ICT 250 Ingenico Telium OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Desk 3200 Ingenico TetraOS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Desk 3500 Ingenico TetraOS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Desk 2600 Ingenico TetraOS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Tap on Mobile POS (Soft POS) Mellon Technologies Android WiFi, 4G, 5G   Λήψη αρχείου

      Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 113

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo Android WiFi-4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 116

Μοντέλο All In One -
Cash Register/POS
Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
Q30   PAX Prolin LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

D200   PAX Prolin WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

S800   PAX Prolin LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

S900   PAX Prolin WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

A50   PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A77   PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A80   PAX Android LAN
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A910   PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A920   PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A920PRO   PAX Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

CS30PRO   Ciontek Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

CS50C   Ciontek Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

Viva.com| Terminal App Δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικό έκδοσης παραστικών πώλησης με πάροχο ΗΠΑΗΕΣ Viva.com Android WiFi/GSM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

Α35   PAX Paydroid ETH
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

NBG PAY Α.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 108

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
ICT 220 Ingenico Tellum OS Ethernet
ICT 250 Ingenico Tellum OS Ethernet
Desk 3200 Ingenico Tetra OS Ethernet
Desk 3500 Ingenico Tetra OS Ethernet
Desk 2600 Ingenico Tetra OS Ethernet
iWL 220 Ingenico Telium OS 2G, 3G
iWL 250 Ingenico Telium OS 2G, 3G
Move 2500 Ingenico TetraOS 2G, 3G, 4G
Move 2600 Ingenico TetraOS 4G
Tap on Mobile POS (Soft Pos)
NBG PAY Tap on Mobile
Mellon Technologies Android WiFi, 4G, 5G

Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. - NSP

Κωδ. Παρόχου: 137

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
Desk 3200 Ingenico Tetra OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

Desk 2600 Ingenico Tetra OS Ethernet
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

PAX A910 PAX Android (Paydroid) WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

PAX A50 PAX Android (Paydroid) WiFi
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

VX 675 Verifone Verix Ασύρματο (GPRS only)  
ENGAGE 240M Verifone V/OS Ασύρματο (GPRS only)  
SoftPOS NEXI Android Ασύρματο  

Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 138

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Desk 3200 Ingenico Tetra OS Ethernet
Desk 2600 Ingenico Tetra OS Ethernet
PAX A910 PAX Android (Paydroid) WiFi
PAX A50 PAX Android (Paydroid) WiFi

EDPS AE MON IKE. - NSP

Κωδ. Παρόχου: 127

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
YOMANI Atos Linux Ethernet, Serial
YOXIMO Atos Linux WiFi, 4G/2G
A80 Pax Android Ethernet  
Α920Pro Pax Android WiFi, 4G  
A77 Pax Android WiFi, 4G  
E600mini Pax Android WiFi, 4G  
E700 Pax Android Ethernet  

Worldline Merchant Acquiring Greece SA - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 109

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
SOFT POS Worldline Greece Android WiFi, 4G, 5G

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Mονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ - ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Μ.Α.Ε - NSP

Κωδ. Παρόχου: 122


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
A920 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A920pro PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A910 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A50 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
A80 PAX Android (Paydroid) LAN, GPRS, WiFi
A77 PAX Android (Paydroid) WiFi,4G
Ingenico ICT220 Telium Legacy POS LAN, Dial Up
Verifone VX520 Verix Legacy POS LAN, Dial Up, GPRS

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 114


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
ICT220 Ingenico Tellium OS Ethernet
Desk3200 Ingenico Tetra OS Ethernet

TORA Direct Μονοπρόσωπη ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών - NSP

Κωδ. Παρόχου: 143


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
ICT220 Ingenico Telium 2 LAN/GPRS

Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 111

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
SoftPOS EVERYPAY S.M.S.A Android Wifi, 4G, 5G

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD -Thessaloniki Branch - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 104

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
DATECS BluePad-5000 v2 Wi-Fi CONTACTLESS DATECS LTD Application Software License Wi-Fi

myPOS Limited - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 619

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo Prolin 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

K300 Nexgo Prolin WiFi - 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

D210 Pax Monitor 3G  
IM20 Pax Prolin Ethernet, USB  
N86 Nexgo Android WiFi - 4G  
F20 Feitian Android WiFi - 4G  
A77 Pax Android WiFi - 4G  

myPOS Technologies EAD - NSP

Κωδ. Παρόχου: 624

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo Prolin 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

K300 Nexgo Prolin WiFi - 4G
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

D210 Pax Monitor 3G  
IM20 Pax Prolin Ethernet, USB  
N86 Nexgo Android WiFi - 4G  
F20 Feitian Android WiFi - 4G  
A77 Pax Android WiFi - 4G  

Cosmote Payments Μονοπρόσωπη ΑΕ - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 110

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Desk 3200 Ingenico TetraOS Ethernet
Move 2500 Ingenico TetraOS WiFi

Adyen N.V. - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 651

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
e355 Verifone Verifone OS WiFi, Bluetooth
P400Plus Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, Bluetooth
V400M Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, 4G, Bluetooth
e285p Verifone Verifone OS WiFi, 4G, Bluetooth
VX690 Verifone Verifone OS WiFi, 3G, Bluetooth
V400cPlus Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, Bluetooth
UX300 Verifone Verifone OS Ethernet
UX410 Verifone Verifone OS Ethernet
V210 Verifone Verifone OS WiFi, 4G, Bluetooth
M400 Verifone Verifone OS Ethernet, WiFi, Bluetooth
AMS1 Castles Android WiFi, 4G, Bluetooth
S1F2 Castles Android WiFi, 4G, Bluetooth

NEOSOFT ΟΛΟΚΛ. ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ - NSP

Κωδ. Παρόχου: 131

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
V3M2 CASTLES TECH. LINUX WIFI – 4G
MP200 CASTLES TECH. LINUX WIFI – 4G
UPT1000 CASTLES TECH. LINUX ETHERNET
S1F2 CASTLES TECH. ANDROID WIFI – 4G
S1U2 CASTLES TECH. ANDROID ETHERNET

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 140

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας Οδηγός Αναβάθμισης
ICT 220 Ingenico Telium OS Ethernet

JCC PAYMENT SYSTEMS LIMITED - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 521

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
MOVE2500 Ingenico Tetra OS 2G, 3G, 4G
iCT250 Ingenico Tellum OS Ethernet
iWL250 Ingenico ATellum OS 2G, 3G
GILBARCO M7 Ingenico Tetra OS Ethernet
VX675 VeriFone Verix 2G

SumUp Limited - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 647

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Solo SumUp Linux Wifi, Bluetooth, 5G/2G

Datecs Payment Technology - Acquirer & NSP      

Κωδ. Παρόχου: 645

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
BluePad-5000    Datecs ΕΠΕ    Datecs Proprietary OS                 USB
BluePad-55   Datecs ΕΠΕ Datecs Proprietary OS USB

ARGO FINANCIAL SERVICES IKE -  NSP

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Move 2500      Ingenico TetraOS   2G, 3G, 4G
Axium DX8000      Ingenico      Android OS          2G,4G,WiFi
Desk 3200       Ingenico TetraOS Ethernet

ARGO PAYMENT SERVICES Α.Ε. - Acquirer      

Κωδ. Παρόχου: 112

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
Move 2500      Ingenico   TetraOS                   2G, 3G, 4G
Axium DX8000      Ingenico Android OS   2G,4G,WiFi
Desk 3200   Ingenico TetraOS   Ethernet

GAP POS SERVICES LTD - NSP  

Κωδ. Παρόχου: 526

Μοντέλο Κατασκευαστής Λειτουργικό Σύστημα Τρόπος Επικοινωνίας
A920   PAX  WALLEE   GPRS & WIFI
A920PRO   PAX  WALLEE   GPRS & WIFI
Q80   PAX  WALLEE   ETHERNET/ LAN
S920   PAX  WALLEE   GPRS & WIFI
S800   PAX  WALLEE   ETHERNET/ LAN

PBT PAYMENT SOLUTIONS LTD - NSP  

Κωδ. Παρόχου: 523

Μοντέλο Κατασκευαστής Τρόπος Επικοινωνίας
IWL220   INGENICO  GPRS
ICT220   INGENICO  LAN/ETH
MOVE2500  INGENICO  GPRS/LAN
DESK3500   INGENICO  LAN

 

Πάροχοι που έχουν υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).