Χ. Προϊόντα με βάση το κρέας - Παρασκευάσματα κρέατος


Χ. Προϊόντα με βάση το κρέας - Παρασκευάσματα κρέατος

 

Ισχύουσα Έκδοση

Ημ/νία Έκδοσης

Άρθρο 88:

Ορισμοί

 

1

 Μαρτ. 2014

Άρθρο 89α:

Επεξεργασίες

 

1

 Μαρτ. 2014

Άρθρο 89β:

Ειδικά θέματα επισήμανσης.

 

1

 Μαρτ. 2014

Άρθρο 90:

Πρώτες και βοηθητικές (συνδετικές), πρόσθετες και αρτυματικές ύλες προϊόντων που παράγονται από κρέας.

 

1

 Μαρτ. 2014

Άρθρο 91:

Ταξινόμηση, προδιαγραφές και ορισμοί των προϊόντων με βάση το κρέας και παρασκευασμάτων κρέατος.

 

1

 Μαρτ. 2014