Τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης

Α/Α Τίτλος Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Πόλη υλοποίησης Διάρκεια σε ώρες Πρόσκληση Ωρολόγιο πρόγραμμα Μήνας
1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – 518.081.Τ.1722.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
2 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – 518.093.Ο.150.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. - 99.083.Φ.2381.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ COPIS ΚΑΙ ΤΗΣ IPEP ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ)- 19.095.Τ.2841.23 ΥΒΡΙΔΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 ΜΑΪΟΣ
5 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΡΟΣ 1: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - 518.076.Φ.2821.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
6 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ - ΜΕΡΟΣ 1 - 518.089.Ο.1461.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΜΑΪΟΣ
7 ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΕΤΚ) - 518.103.Τ.1721.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
8 ΕΝΤΑΧΕΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - 518.088.Φ.1941.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
9 Φ.Π.Α. ΣΤΟΝ ΜΕΡΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - 99.091.Φ.2701.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑ CRMS - 518.104.Τ.2901.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
11 ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - 99.110.Τ.240.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 11 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ MY PRORERTY - 99.130.Φ.2641.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΦΔ - 99.109.Φ.2801.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MS EXCEL 2010 - 518.108.Ο.145.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - 518.085.Φ.2401.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΜΑΪΟΣ
16 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - 99.098.Φ.1481.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
17 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ - 99.111.Τ.1881.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση ΜΑΪΟΣ
18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" - 99.099.Ο.2881.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 5 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
19 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ - 10.112.Ο.1901.23 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ
20 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - 99.134.Φ.3001.23 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ