Προγράμματα Εκπαίδευσης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η ΑΑΔΕ
Οκτώβριος 2019
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1
EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ X-RAYS ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Πρόσκληση
Ωρολόγιο πρόγραμμα
07/10/2019
11/10/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 
2
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Πρόσκληση
Ωρολόγιο πρόγραμμα
17/10/2019
18/10/2019
ΚΕΡΚΥΡΑ
14
3
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΧΚ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πρόσκληση
Ωρολόγιο πρόγραμμα
22/10/2019
24/10/2019
ΑΘΗΝΑ
 
Σεπτέμβριος 2019
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΩΝ
Πρόσκληση
Ωρολόγιο πρόγραμμα
23/09/2019
27/09/2019
ΠΑΤΡΑ
 
2
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ – ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Φ.Π.Α.
Πρόσκληση
Ωρολόγιο πρόγραμμα
26/09/2019
27/09/2019
ΑΘΗΝΑ
14
Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ (κλειστά)