Τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης

Α/Α Τίτλος Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Πόλη υλοποίησης Διάρκεια σε ώρες Πρόσκληση Ωρολόγιο πρόγραμμα Μήνας
1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 99.114.Ο.162.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 10 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - 99.139.Φ.213.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
3 H ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ - 99.130.Φ.902.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
4 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ : ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 99.111.Φ.158.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΦΟΡΟΣ ΠΛΟΙΩΝ - Φ.Π.Α.) - 99.093.Φ.157.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
6 ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - 99.138.Τ.903.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
7 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - 99.121.Ο.150.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Πρόσκληση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
8 ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ -99.124.Φ.921.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
9 H ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ - 99.131.Φ.902.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - 99.106.Φ.901.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
11 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - 99.115.Φ.146.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Πρόσκληση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
12 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΧΚ - 99.142.Χ.981.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
13 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - 99.140.Φ.213.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
14 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΧΚ - 99.143.Χ.981.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - 99.107.Φ.901.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α.Α.Δ.Ε. - 99.097.Ο.741.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
17 H ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ - 99.132.Φ.902.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
18 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ : ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 99.112.Φ.158.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
19 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 99.141.Ο.623.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α.Α.Δ.Ε. - 99.099.Ο.741.21 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα παλαιότερων μηνών

Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ (κλειστά)