190 Χρόνια Ελληνικά Τελωνεία

Εισαγωγικό σημείωμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διανύει τον τέταρτο χρόνο του θεσμικού της βίου αλλά φέρει με περηφάνια την πολύτιμη κληρονομιά Υπηρεσιών με πολυετή και διακεκριμένη λειτουργία και συνεισφορά στο δημόσιο συμφέρον και άμεσα συνυφασμένων με την ίδια την ιστορία της πατρίδας μας.
 
Η Τελωνειακή Υπηρεσία, οργανωτικά συγκροτημένη ως Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές οργανικές μονάδες, αποτελεί οργανικό τμήμα του επιχειρησιακού μηχανισμού μας στην αποστολή της για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία ευρύτερων δημόσιων αγαθών, όπως η υγεία και η ασφάλεια. 
 
Η ιδιαίτερη ιστορία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, έτσι όπως αποτυπώνεται στο παρόν ιστορικό φωτογραφικό λεύκωμα, αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη που αναδεικνύει την άμεση σχέση δημόσιας υπηρεσίας και κοινωνίας, θυμίζοντάς μας ότι η αποστολή μας να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο αποτελεί την πρώτιστη καταστατική μας υποχρέωση.
 
Το όραμα, η στοχοθεσία και το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνέχιση και την αναβάθμιση του έργου της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Προς τούτο, υλοποιούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού (μέσω της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας), τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων (όπως η ψηφιοποίηση και οι απλουστεύσεις) και ελέγχων και αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου (όπως τα νέα μέσα δίωξης και οι κινητές μονάδες ελέγχου).
 
Με βάση αυτό το πλούσιο παρελθόν των 190 ετών, εργαζόμαστε για ένα σύγχρονο ψηφιακό Τελωνείο, που καλύπτει τις νέες ανάγκες της δημόσιας οικονομίας, του εμπορίου και της ανάπτυξης.
 
Υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ