ΑΕΟΙ – Αυτόματη ανταλλαγή Πληροφοριών (DAC2)

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την οδηγία της ΕΕ 2014/107/ΕΕ (κοινώς γνωστή ως «DAC2»), που επέκτεινε τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών της ΕΕ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτή η επέκταση ενσωμάτωσε αποτελεσματικά το Κοινό Πρότυπο, που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ 2011/16/ΕΕ όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.02.2021 αλλάζει ο μορφότυπος  υποβολής των αναφορών CRS και DAC2.

 Οι εκδόσεις σε ισχύ από 01.02.2021 είναι:

-Download CRS User Guide Version 3.0 (PDF)

-Download XML Schema Version 2.0 (ZIP) Τελευταία Ενημέρωση 04.01.2021