Μη Διαθεσιμότητα του συστήματος DCTonline για τις online πληρωμές στο ICISnet

Λόγω της αναβάθμισης του e-παραβόλου και για να μην προκληθούν προβλήματα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, θα σταματήσει η λειτουργία του DCTonline την Δευτέρα 21/2/2022, από τις 19:00 μέχρι 21:00.

Το DCTonline εξυπηρετεί online πληρωμές για το ICSInet και για το e-παράβολο