Αυτοκίνητα Οχήματα - Φορολογία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για :
1. τη διαδικασία που ακολουθείται και
2. τον αναλυτικό προσδιορισμό των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων

προκειμένου πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, να έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν εντός της χώρας όχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος.

Tα κείμενα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, δε δεσμεύουν τη Διοίκηση και δεν υποκαθιστούν τα ισχύοντα νομικά κείμενα.

 

Κατάλογοι Επικοινωνίας

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Σχετική Νομοθεσία