Αλλαγή /Αντιστοίχιση ΚΑΔ

Από την υπηρεσία αυτή έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων που έχετε ήδη δηλώσει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. σας. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχετε προβεί σε αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. σας  με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να προβείτε στην αντιστοίχισή τους, δηλώνοντάς τους τόσο για την Έδρα της Επιχείρησής σας όσο για και τις Εγκαταστάσεις σας στο Εσωτερικό (Υποκαταστήματα κ.λπ.).

Βήμα-βήμα
 1. Επιλέγω από τις διαθέσιμες ενέργειες:

  -Να δω τον κατάλογο των ΚΑΔ που είναι καταχωρημένοι στο TAXIS για την επιχείρησή μου

  -Να δω τον κατάλογο των νέων ΚΑΔ σε μορφή HTML και PDF

  -Να κάνω αναζήτηση στον κατάλογο των νέων ΚΑΔ ή

  -Να υποβάλω νέα δήλωση, επιλέγοντας στο πεδίο ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΔ το κουμπί «Συνέχεια»

 2. Επιλέγω στην ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ «Συνέχεια»
 3. Επιλέγω το αρχείο προς υποβολή και στη συνέχεια «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ»
 4. Επιλέγω «Προβολή / Οριστικοποίηση» (στην ενότητα ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ) και μπορώ να επιλέξω είτε να δω το περιεχόμενο της δήλωσης που έχω αποθηκεύσει είτε να οριστικοποιήσω την υποβολή
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγχειρίδιο Χρήσης / Βοηθητικό υλικό
ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1.12.2008

Με την Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 1100330/1954/ΔΜ/ 6.10.08 (ΦΕΚ 2149/Β'/16.10.2008) «Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας αλλάζουν από 1.12.2008, λόγω υποχρεωτικής προσαρμογής στον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, παρατίθενται τόσο η καθαυτό Ονοματολογία, όσο και το έντυπο υποστηρικτικό υλικό που θα μπορεί να βρεί ο ενδιαφερόμενος σε δύο τόμους ( I και ΙΙ) και στις Δ.Ο.Υ. Παρατίθεται ακόμα υλικό και εκτός των δύο αυτών τόμων.
Το υλικό αυτό κατανέμεται σε τρεις ενότητες:

•  Στην ενότητα " Word " και σε Microsoft Word 2003:

α) 1 Eisagogi Tomos I: με την Εισαγωγή του Τόμου Ι, όπου παραθέτονται γενικές πληροφορίες αλλά και βασικά μεθοδολογικά στοιχεία για την Ονοματολογία.
β) 2 Onomatologia 2008: με την κυρίως Ονοματολογία, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
γ) 3 Tomos II Eisagogi: με την Εισαγωγή του Τόμου ΙΙ, που περιέχει τα Ευρετήρια, τις Ερμηνευτικές Σημειώσεις και τις κλείδες αντιστοίχισης

Τα Ευρετήρια είναι χωρισμένα σε:
δ)4 a Evretirio Paragogi : για την παραγωγή, κατασκευή, καλλιέργεια, εξόρυξη, επεξεργασία κλπ αγαθών
ε) 4 b Evretirio Parag Ypiresiwn : για τις παραγωγικές υπηρεσίες και τεχνικές κατασκευές
στ) 4 c Evretirio Emp Antipros : για το εμπόριο μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή με προμήθεια
ζ) 4d Evretirio Hondriko: για το Χονδρικό εμπόριο
η) 4e Evretirio Lianiko katastima: για το Λιανικό εμπόριο από καταστήματα
θ) 4f Evretirio Lianiko allo: για το Λιανικό εμπόριο εκτός από καταστήματα (μέσω internet , πλανόδια κλπ)
ι) 4g Evretirio Ypiresiwn: για τις υπόλοιπες υπηρεσίες

  Ακολουθούν:
ια) 5 KAD 97_08: ως αντιστοίχιση των ΚΑΔ 1997 με τους ΚΑΔ 2008
ιβ) 6 Epexigimatikes: που αποτελεί τις Επεξηγηματικές σημειώσεις της 4ψήφιας βάσης της Ονοματολογίας της ΕΕ ( NACE αναθ. 2), σε ημιτελή -πλην όμως πολύτιμη- μετάφραση
ιγ) 7 SO_Paragogi: δηλαδή η αντιστοίχιση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (της βάσης δηλαδή του Τελωνειακού Δασμολόγιου) 2008 με τον αντίστοιχο κωδικό της 6ψήφιας βάσης της Ονοματολογίας της ΕΕ ( CPA 2008)

•  Στην ενότητα " Excel " και σε Microsoft Excel 2003

Onomatologia 2008: ότι το 1β' ως άνω,
5¨Evretirio: που σε διαφορετικά φύλλα εργασίας έχει ότι το 1δ' έως 1ι' ως άνω
KAD 1997_KAD 2008: ότι και το 1ια' ως άνω
Antistixisi SO 08_CPA 08: ότι και το 1 ιγ' ως άνω
SO_el_en_2008: που περιέχει τη Συνδυασμένη Ονοματολογία 2008 στα ελληνικά και αγγλικά (δεν υπάρχει στην έντυπη έκδοση)
Explanatory notes CPA 2008: που περιέχει τις ερμηνευτικές σημειώσεις της 6ψήφιας βάσης της Ονοματολογίας της ΕΕ ( CPA 2008) μόνο στα αγγλικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά (σε διαφορετικά φύλλα εργασίας), αφού στα ελληνικά (όπως και στις περισσότερες κοινοτικές γλώσσες) δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα (δεν υπάρχει στην έντυπη έκδοση)

•  Στην ενότητα " pdf " σε αρχεία της Adobe R Acrobat R

Eisagogi Tomos I: ότι και το 1α' ως άνω
Onomatologia 2008: ότι το 1β' ως άνω
Tomos II: ότι το υλικό του τόμου ΙΙ της έντυπης έκδοσης (ενότητες 1γ' - ιγ' ως άνω)
SO_2008: η Συνδυασμένη Ονοματολογία 2008, που αποτελεί το τυπωμένο υλικό της αντίστοιχης έκδοσης της Eurostat (δεν υπάρχει στην έντυπη έκδοση της Ονοματολογίας)
Epexigimatikes SO: οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2008 αποτελούν το σχετικό υποστηρικτικό υλικό της, δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( C 133/1/30.5.2008) (δεν υπάρχει στην έντυπη έκδοση της Ονοματολογίας).

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1.12.2008 σε μορφή Acrobat

Εισαγωγή του Τόμου Ι. Γενικές πληροφορίες, βασικά μεθοδολογικά στοιχεία της Ονοματολογίας

Η καθαυτό Ονοματολογία ( ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1133/08, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1086 /09)

Εισαγωγή του Τόμου ΙΙ. Ανάλυση των περιεχομένων του

Ευρετήριο παραγωγής, κατασκευής, καλλιέργειας, εξόρυξης, επεξεργασίας κλπ αγαθών

Ευρετήριο παραγωγικών υπηρεσιών και τεχνικών κατασκευών

Ευρετήριο εμπορίου μέσω εμπορικών αντιπροσώπων ή με προμήθεια

Ευρετήριο χονδρικού εμπορίου

Ευρετήριο λιανικού εμπορίου, που διεξάγετε από καταστήματα

Ευρετήριο λιανικού εμπορίου, εκτός από καταστήματα (μέσω internet, πλανόδια κλπ)

Ευρετήριο υπόλοιπων υπηρεσιών

Αντιστοίχιση των ΚΑΔ 1997 με τους ΚΑΔ 2008

Επεξηγηματικές σημειώσεις της 4ψήφιας NACE αναθ. 2 (αρχική προσωρινή έκδοση)

Αντιστοίχιση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2008 με την 6ψήφια CPA 2008

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία 2008

Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2008 

Επεξηγηματικές σημειώσεις της 6ψήφιας CPA 2008