Συλλογές Εγγράφων

Εγκύκλιοι και Αποφάσεις

Πλήρης ανανεωμένη λίστα με όλες τις εγκυκλίους που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δεκ 05

ΔΔΘΕΚΑ Α 1165779 ΕΞ 2019: Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

προβολή
Δεκ 05

30/003/000/5230: Αποστολή Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1870 της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ερουκικού οξέος και υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα.

προβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ