Συλλογές Εγγράφων

Εγκύκλιοι και Αποφάσεις

Πλήρης ανανεωμένη λίστα με όλες τις εγκυκλίους που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιουν 24

30/003/000/2912: Έκτακτοι έλεγχοι κατά την εισαγωγή υλικών σε επαφή με τρόφιμα – “Σύσταση (ΕΕ) 2019/794 της Επιτροπής σχετικά με συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό να προσδιοριστεί η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ουσιών που μεταναστεύουν από υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα”

προβολή
Ιουν 21

E. 2111 /13-06-2019: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8 – 10 και 49 του ν.4607/2019 (Α΄ 65)περί της φορολογικής αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλοίων αναψυχής και παροχή οδηγιών εφαρμογής

προβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ