Οδηγοί αναβάθμισης / διασύνδεσης

Οδηγοί Αναβάθμισης POS
epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Acquirer & NSP (Κωδ. Παρόχου: 103)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2024

Οδηγοί Διασύνδεσης POS
epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Acquirer & NSP (Κωδ. Παρόχου: 103)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
A80 PAX
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

A920Pro PAX
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Desk3200 Ingenico
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

Vx520 Verifone
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

Vx675 Verifone
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

ICT220 Ingenico
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2024

Move2500 Ingenico
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

P2SE SUNMI
Συνοπτικές Οδηγίες

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

softPOS  

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. - NSP (Κωδ. Παρόχου: 137)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
Desk 3200 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

Desk 2600 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

PAX A910 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

PAX A50 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2024

Mονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ - ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Μ.Α.Ε - NSP (Κωδ. Παρόχου: 122)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
A920 PAX
A920pro PAX
A910 PAX
A50 PAX
A80 PAX
A77 PAX
Ingenico ICT220 Telium
Verifone VX520 Verix
Mellon Technologies Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας - NSP (Κωδ. Παρόχου: 130)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
iWL 220 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

iWL 250 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Move 2500 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Move 2600 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

Axium DX8000 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

ICT 220 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

ICT 250 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Desk 3200 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Desk 3500 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Desk 2600 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/02/2024

Tap on Mobile POS
(Soft POS)
Mellon Technologies
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2024

Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Acquirer & NSP (Κωδ. Παρόχου: 116)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
Q30 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

D200 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

S800 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

S900 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2024

A35 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A50 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A77 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A80 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A910 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A920 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

A920PRO PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 13/03/2024

CS30PRO Ciontek
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

CS50C Ciontek
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

Viva.com| Terminal App Viva.com
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2024

EDPS AE MON IKE. - NSP (Κωδ. Παρόχου: 127)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
YOMANI Atos
YOXIMO Atos
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Acquirer & NSP (Κωδ. Παρόχου: 140)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
ICT 220 Ingenico
myPOS Limited - Acquirer (Κωδ. Παρόχου: 619)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

myPOS Technologies EAD - NSP (Κωδ. Παρόχου: 624)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer (Κωδ. Παρόχου: 118)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες ΜΕΠΕ INSS - NSP (Κωδ. Παρόχου: 128)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer (Κωδ. Παρόχου: 117)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. - Acquirer (Κωδ. Παρόχου: 113)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
i9100 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

i2000 Urovo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 15/04/2024

Worldline Merchant Acquiring Greece SA - Acquirer & NSP (Κωδ. Παρόχου: 109)
Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
SOFT POS Worldline Greece

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Οδηγοί Ρύθμισης ROUTER
Εταιρεία Τίτλος Οδηγός Ρύθμισης
COSMOTE Ρύθμιση Static IP (Εσωτερικό Δίκτυο)
VODAFONE Ρύθμιση Static IP (Εσωτερικό Δίκτυο)
NOVA Ρύθμιση Static IP (Εσωτερικό Δίκτυο)
Οδηγίες Παραμετροποίησης Ταμειακών Μηχανών
SOLIDUS ΕΠΕ
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
DATECS CTR-150
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS CTR-150X
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS CTR-222
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS POCKET
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS WP-500
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS FP-700
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DFATECS FP-700X
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS CTR-100
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS CTR-210
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS CTR-220
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DATECS CTR-410
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DataTEC
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
DTEC 50
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DTEC 50 EXTRA
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DTEC 100
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DTEC 100 EXTRA
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DTEC 150
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

DTEC 200
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2024

ICS ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
ICS i30
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS TOP2
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS TOP
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS POSEIDON II
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS POSEIDON NET
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS MICRO
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS MICRO 2
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ICS MAXI
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

INFOPOS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
ΙNFOCARINA NET i57
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

INFOCARINA i57 II
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

INFOCARINA i57 PLUS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

MIRKA
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

MIRKA PLUS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

Infopos eXS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

TRIAS RETAIL SYSTEMS
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
FLEXI-PALM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAREMA
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SENTO-LUPO
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

RBS A.E.
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
RBS EDO WEB (15 FFM 542 / 06-03-2014)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

EDO (15 DLQ 621 / 19-04-2019)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

EDO CR (15 DNR 684 / 28-02-2024)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

EL TORO (15 CFX 599 / 01-06-2018)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

EL TORO CR (15 DNB 663 / 25-01-2024)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ELEPHANT (15 DSV 649 / 23-03-2021)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

RBS ELIO WEB (15 DCM 522 / 17-12-2013)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ELIO (15 DLF 609 / 12-12-2018)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ELIO CR (15 DNA 662 / 25-01-2024)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

EPIA mCR (15 CFB 577 / 11-01-2017)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

EPIA CR (15 DNC 664 / 25-01-2024)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

RBS MERCATO NET (15 DCV 529 / 30-12-2013)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

MERCATO (15 DLK 611 / 12-12-2018)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ADMATE HELLAS
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
ADMATE F1 & OL (3024, 2024)
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ADMATE SETTE
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

INCOTEX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

INCOTEX WEB ΜΕ GPRS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

INCOTEX 133 & 777 ΜΕ GPRS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

ELZAB HELLAS AE
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
NANO
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

MINI PLUS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

LINK
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

JOTA PLUS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

TWO
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SMART
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

MICROMEDIA MINI
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

TECHNORAN
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
SAM4S ER-230EJ
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAM4S ER-230EJ NET
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAM4S ER-420EJ
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAM4S ER-420EJ NET
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAM4S NR-300
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAM4S NR-320
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

SAM4S NR-320 NET
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2024

eXpert SX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

Π. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Α.Ε.
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
ALL IN ONE PLUS
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

DCR ALL IN ONE
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

IP CASH
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

IP SMART
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

DCR EASY J ONLINE
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

DCR E CASH
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 05/04/2024

DIGINET ΑE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
AQ Leader
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

AQ Perfect
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

AQ smart
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

AQ smart neo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Quorion QMP52
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Quorion QMP54
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Daisy PerfectM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Carat Perfect Neo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Asso
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

Neon plus
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

DPS 710plus
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

DPS Smart S
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 08/04/2024

ΕΛΜΗ SYSTEMS AE
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
NOVA
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

NOVA +
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

NOVA II
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

POLO plus
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

GRANDE
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

POLO
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

IPALM
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

GALAXY
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

SPECTRA 207
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

NORICO
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 10/04/2024

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Μοντέλο Οδηγός Παραμετροποίησης
NORMA Ej Net
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2024

NORMA Ej Net II
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2024

NORMA Itouch
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2024

NORMA Plus
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2024

NORMA Eco
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 11/04/2024

  • Επαύξηση δεδομένων πληρωμών (Provider's Signature, ΕCR Token)
  • Νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών SendPaymentsMethod (Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής τους)

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).