Οδηγίες για την αποφυγή διάδοσης του νέου κορωνοïού

π
Ανακοινώσεις

(30/03/2023 - 13:30) -  Α.Τ.Δ. Α 1043269 /30-03-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (84η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 228 /οικ.5455 /29-03-2023

(24/03/2023 - 16:50)  - Α.Τ.Δ. Α 1040712 /24-03-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ.:  Το ΦΕΚ 69/Α/18-03-2023.

(09/03/2023 - 13:30)  - Α.Τ.Δ. Α 1033694 /13-03-2023 - «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.5432/27.1.2023 (Β΄389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.».
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102 – ΦΕΚ 1429/Β/10-03-2023.

(09/03/2023 - 13:30)  - Α.Τ.Δ. Α 1030362 /07-03-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498 – ΦΕΚ 1192/Β/03-03-2023.

(07/03/2023 - 15:00)  - Α.Τ.Δ. Α 1030362 /07-03-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498 – ΦΕΚ 1192/Β/03-03-2023.

(03/02/2023 - 13:10) -  Α.Τ.Δ. Α 1015588 /03-02-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (83η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 224 /οικ.1742 /02-02-2023

(31/01/2023 - 12:20)  - Α.Τ.Δ. Α 1013411 /31-01-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432 – ΦΕΚ.389/Β/28-01-2023.

(11/01/2023 - 11:15) -  Α.Τ.Δ. Α 1003050 ΕΞ 2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 221 /οικ.128 /2023

(04/01/2023 - 15:30)  - Α.Τ.Δ. Α 1001027 /04-01-2023 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297 – ΦΕΚ.7005/Β/31-12-2022.

(21/12/2022 - 12:35)  - Α.Τ.Δ. Α 1135793 /20-12-2022 -«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00».
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546 – ΦΕΚ.6445/Β/16-12-2022.

(13/12/2022 - 16:20)  - Α.Τ.Δ. Α 1132144 /12-12-2022 -Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.66528/18.11.2022 κοινής Υπουργικής Απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα,19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042 – ΦΕΚ.6240/Β/09-12-2022.

(09/12/2022 - 15:10)  - Α.Τ.Δ. Α 1130152 /08-12-2022 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.66528/18.11.2022 κοινής Υπουργικής Απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα,12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439 – ΦΕΚ.6135/Β/02-12-2022.

(30/11/2022 - 08:48)  - Α.Τ.Δ. Α 1124925 ΕΞ 2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (81η εγκύκλιος)».
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493/25.11.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(22/11/2022 - 09:27)  - Α.Τ.Δ. Α 1120501 ΕΞ 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528 – ΦΕΚ.5874/Β/19-11-2022.

(14/11/2022 - 17:45)  - Α.Τ.Δ. Α 1116740 ΕΞ 2022 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786 – ΦΕΚ.5783/Β/11-11-2022

(02/11/2022 - 16:40)  - Α.Τ.Δ. Α 1111126 ΕΞ 2022 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055 – ΦΕΚ.5563/Β/27-10-2022

(19/10/2022 - 11:30)  Α.Τ.Δ. Α 1104869 ΕΞ 2022 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (80η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
ΣΧΕΤ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ.16463/18-10-2022

(18/10/2022 - 11:00)  - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309 – ΦΕΚ.5335/Β/14-10-2022

(03/10/2022 - 13:50)  - Α.Τ.Δ. Α 1095085 ΕΞ 2022  - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 55384 – ΦΕΚ.5129/Β/01-10-2022

(15/09/2022 - 17:15)  Α.Τ.Δ. Α 1086363 ΕΞ 2022 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 79η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΧΕΤ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14-09-2022

(12/09/2022 - 14:00)Α.Τ.Δ. Α 1083832 ΕΞ 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 – ΦΕΚ.4756/Β/09-09-2022.

(02/09/2022 - 14:15) - Α.Τ.Δ. Α 1078890 ΕΞ 2022 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655 – ΦΕΚ.4604/Β/31-08-2022.

(29/06/2022 - 17:15)  Α.Τ.Δ. Α 1057443 ΕΞ 2022 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα
ΣΧΕΤ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-06-2022

(15/06/2022 - 16:15) - Α.Τ.Δ. Α 1052190 ΕΞ 2022 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 – ΦΕΚ.3004/Β/14-06- 2022.

(01/06/2022 - 14:55) - Α.Τ.Δ. Α 1047144 ΕΞ 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819 – ΦΕΚ.2676/Β/31-05- 2022.

(17/05/2022 - 16:55)Α.Τ.Δ. Α 1042056 ΕΞ 2022 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397 – ΦΕΚ 2369/Β/14.05.2022.

(09/05/2022 - 15:10)  Α.Τ.Δ. Α 1038167 ΕΞ 2022 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΧΕΤ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02-05-2022

(03/05/2022 - 13:10)Α.Τ.Δ. Α 1036782 ΕΞ 2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 1 Μαϊου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαϊου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 – ΦΕΚ 2137/Β/30.04.2022.

(20/04/2022 - 13:15)  Α.Τ.Δ. Α 1034145 ΕΞ 2022 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΣΧΕΤ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18-04-2022

(18/04/2022 - 13:15)  Α.Τ.Δ. Α 1033369 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Κυριακή, 1 Μαϊου 2022 και ώρα 06:00

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206 – ΦΕΚ.1882/Β/16-04-2022.

(12/04/2022 - 10:06)  Α.Τ.Δ. Α 1031133 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 – ΦΕΚ.1724/Β/9-4-2022.

(04/04/2022 - 13:55) -  Α.Τ.Δ. Α 1028307 ΕΞ 2022 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959 ΚΥΑ – ΦΕΚ 1547/Β/02-04-2022.

(28/03/2022 - 12:15)  Α.Τ.Δ. Α 1025793 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567 – ΦΕΚ.1454/Β/25-3-2022.

(21/03/2022 - 08:39)  Α.Τ.Δ. Α 1023856 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506 – ΦΕΚ. 1302/Β/18-3-2022.

(14/03/2022 - 13:08)  Α.Τ.Δ. Α 1021207 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00   

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.14709 – ΦΕΚ. 1099/Β/11-3-2022.

(09/03/2022 -  12:40)  Α.Τ.Δ. Α 1019139 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.13654 – ΦΕΚ. 1011/Β/04-03-2022.

(28/02/2022 -  14:10)  Α.Τ.Δ. Α 1016325 ΕΞ 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.11974 – ΦΕΚ. 891/Β/25-2-2022.

(21/02/2022 -  10:49) Α.Τ.Δ. Α 1013484 ΕΞ 2022: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.:Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.10343– ΦΕΚ. 766/Β/18-2-2022

(14/02/2022 -  14:53) Α.Τ.Δ. Α 1011443 ΕΞ 2022: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00»
ΣΧΕΤ.:Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681 (ΦΕΚ 607/Β/12-02-2022)

(09/02/2022 -  13:10) Α.Τ.Δ. Α 1009889 ΕΞ 2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΧΕΤ. : Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/7.2.2022

(07/02/2022 -  10:02) Α.Τ.Δ. Α 1009010 ΕΞ 2022: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.6756 – ΦΕΚ. 430/Β/05-02-2022

(14/12/2021 -  17:25) Α.Τ.Δ. Α 1109653 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 6:00.
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 του ΥΠΕΣ

(02/02/2022 -  13:30) Α.Τ.Δ. Α 1007294 ΕΞ 2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (73η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ). (73η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).
ΣΧΕΤ. :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-01-2022 του ΥΠΕΣ

(18/01/2022 -  12:30) Α.Τ.Δ. Α 1003447 ΕΞ 2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (72η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).
ΣΧΕΤ. :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-01-2022 του ΥΠΕΣ

(11/01/2022 -  11:13) Α.Τ.Δ. Α 1001369 ΕΞ 2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).
ΣΧΕΤ. :ΔΙΔΑΔ/Φ.69/194/οικ.280/07-01-2022 του ΥΠΕΣ

(05/01/2022 -  14:33) Α.Τ.Δ. Α 1000687 ΕΞ 2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄6290).
ΣΧΕΤ.:Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.361 (ΦΕΚ 3/Β/04-01-2022).

(03/01/2022 -  09:33) ΔΔΑΔ Α 1116875 ΕΞ 2021: Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ. 24091/30- 12-2021

(30/12/2021 -  14:32) Α.Τ.Δ. Α 1116563 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 – ΦΕΚ. 6290/Β/29-12-2021.

(24/12/2021 -  10:02) Α.Τ.Δ. Α 1114919 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ.: 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417 – ΦΕΚ. 6214/Β/23-12-2021.
            2. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660

(20/12/2021 -  10:02) Α.Τ.Δ. Α 1113376 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.78616– ΦΕΚ. 5973/Β/18-12-2021

(14/12/2021 -  17:25) Α.Τ.Δ. Α 1109653 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678

(21/11/2021 -  13:32) Α.Τ.Δ. Α 1103042 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.72486 – ΦΕΚ. 5401/Β/20-11-2021.

(10/11/2021 -  16:16) ΔΔΑΔ Α 1098829 ΕΞ 2021: Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της και της υποδοχής του συναλλασσόμενου κοινού - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
ΣΧΕΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100

(10/11/2021 -  16:38) Α.Τ.Δ. Α 1097973 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00
ΣΧΕΤ.: ΚYA Δ1α/Γ.Π.οικ.69136 – ΦΕΚ. 5138/Β/5-11-2021

(27/10/2021 -  09:09) Α.Τ.Δ. Α 1093716 ΕΞ 2021: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00
ΣΧΕΤ.: ΚYA Δ1α/Γ.Π.οικ.66436 – ΦΕΚ. 4919/Β/24-10-2021

(20/10/2021 - 14:53)Α.Τ.Δ. Α 1091491 ΕΞ 2021- Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19.10.2021

(11/10/2021 - 12:38): Α.Τ.Δ. Α 1087977 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.61910 – ΦΕΚ 4674/Β/8-10-2021

(07/10/2021 - 12:00)Α.Τ.Δ. Α 1086574 06-10-2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.60400 – ΦΕΚ 4577/Β/3-10-2021

(28/09/2021 - 12:40)Α.Τ.Δ. Α 1082356 ΕΞ 2021 - Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:58531/25-9-2021 – ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021

(22/09/2021 - 13:00)Α.Τ.Δ. Α 1080178 ΕΞ 2021 - ΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:57069/17-9-2021 – ΦΕΚ 4337/Β/18-9- 2021

(16/09/2021 - 15:28): ΔΔΑΔ Α 1078411 ΕΞ 2021 - Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
Σχετ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530 , Συνημμένος Πίνακας

(13/09/2021 - 13:28): Α.Τ.Δ. Α 1076970 ΕΞ 2021- Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
ΣΧΕΤ.: Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 – ΦΕΚ 4206/Β/12-09-2021.

(01/09/2021 - 20:00) : Α.Τ.Δ. Α 1072879 ΕΞ 2021 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Συνημμένα αρχεία (1, 2, 3)

(25/08/2021 - 08:20) Α.Τ.Δ. Α 1070964 ΕΞ 2021- Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23.08.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(23/08/2021 - 15:00)Α.Τ.Δ. Α 1070724 ΕΞ 2021 - ΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20.8.2021 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 3899/Β/21.8.2021.

(21/07/2021 - 17:20)ΔΔΑΔ Α 1062894 ΕΞ 2021- Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
                        1. YΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΑΔΕ
                        2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΑΔΕ /Συζύγου/ Συγγενή

(14/07/2021 - 09:43)ΔΔΑΔ Α 1059776 ΕΞ 2021 - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
Σχετ.:Η υπ./ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 170 /οικ.14187/13.7.2021

(30/06/2021 - 10:53) - ΔΔΑΔ Α 1055580 ΕΞ 2021 - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
Σχετ.: Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250 εγκύκλιος.

(29/06/2021 - 12:00)Α.Τ.Δ. Α 1054670 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.: Koινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842-ΦΕΚ 2744/Β/25.06.2021

(22/06/2021 - 12:50) -  Α.Τ.Δ. Α 1052264 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197-ΦΕΚ 2660/Β/18.06.2021

(09/06/2021 - 15:19) -  Α.Τ.Δ. Α 1048760 ΕΞ 2021 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
Σχετ.: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08.06.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(31/05/2021 - 11:55) -  A.Τ.Δ. Α 1045034 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ. : Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ 33506-ΦΕΚ 2233/Β/28.05.2021

(26/05/2021 - 12:25) - Α.Τ.Δ. Α 1043702 ΕΞ 2021 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 45η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.
Σχετ.: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ.9207/24.05.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(25/05/2021 - 10:02) - Α.Τ.Δ. Α 1043111 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ 31950-ΦΕΚ 2141/Β/21.05.2021.

(18/05/2021 - 15:07)Α.Τ.Δ. Α 1041041 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ 29922-ΦΕΚ 1944/Β/13.05.2021.

(12/05/2021 - 14:55)ΔΔΑΔ Α 1038718 ΕΞ 2021 - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
Σχετ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160 / οικ. 8032

(10/05/2021 - 11:55) - Α.Τ.Δ. Α 1035663 ΕΞ 2021 - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας
Σχετ.: ΚΥΑ  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393

(10/05/2021 - 11:10) - Α.Τ.Δ. Α 1035659 ΕΞ 2021 - Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας
Σχετ.: ΚΥΑ  Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390-ΦΕΚ 1686/Β/24.04.2021

(27/04/2021 - 09:45)Α.Τ.Δ. Α 1035501 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26044-ΦΕΚ 1678/Β/23.04.2021

(22/04/2021 - 14:40)ΔΔΑΔ Α 1034215 ΕΞ 2021- Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
Σχετ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/ 20.4.2021

(19/04/2021 - 13:30) - Α.Τ.Δ. Α 1032884 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: KYA:. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489- ΦΕΚ 1558/Β/17.04.2021

(13/04/2021 - 11:21) - Α.Τ.Δ. Α 1030969 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.:Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439- ΦΕΚ 1441/Β/10.04.2021

(05/04/2021 - 14:20) - Α.Τ.Δ. Α 1028263 ΕΞ 2021- Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.:Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651, ΦΕΚ 1308/Β/03.04.2021

(29/03/2021 - 14:20) - Α.Τ.Δ. Α 1025694 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.:Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 18877 - ΦΕΚ 1194/Β/27.03.2021

(23/03/2021 - 07:40) - Α.Τ.Δ. Α 1023837 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: KYA Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698 - ΦΕΚ 1076/Β/20.03.2021

(16/03/2021 - 15:04)Α.Τ.Δ. Α 1021793 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320 - ΦΕΚ 996/Β/13.03.2021

(09/03/2021 - 13:20)Α.Τ.Δ. Α 1019877 ΕΞ 2021 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.4166/08.03.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(12/02/2021 - 11:03)Α.Τ.Δ. Α 1016836 ΕΞ 2021 - Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.: ΚYAΔ1α/ΓΠ.οικ.:12639 – ΦΕΚ 793/Β/27-2-2021

(12/02/2021 - 11:03)Α.Τ.Δ. Α 1011943 ΕΞ 2021 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού.
Σχετ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021

(08/02/2021 - 02:40)Α.Τ.Δ. Α 1010169 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378 - ΦΕΚ 454/Β/05.02.2021
 

(03/02/2021 - 09:14)Α.Τ.Δ. Α 1008185 ΕΞ 2021 - ΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: ΦΕΚ 341/23-01-2021.

(25/01/2021 - 12:39)Α.Τ.Δ. Α 1005241 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: ΦΕΚ /23-01-2021.

(20/01/2021 - 17:29)Α.Τ.Δ. Α 1003974 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: ΦΕΚ /16-01-2021

(13/01/2021 - 12:00) - Α.Τ.Δ. Α 1001977 ΕΞ 2021 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11.1.2021

(11/01/2021 - 15:30) - Α.Τ.Δ. Α 1001367 ΕΞ 2021- ΄Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
Σχετ.: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 – ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021

(07/01/2021 - 09:00) Α.Τ.Δ. Α 1000214 ΕΞ 2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.
Σχετ.: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2

(16/12/2020 - 12:49) - ΔΔΑΔ Α 1142618 ΕΞ 2020 - «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

(16/12/2020 - 12:40) - Α.Τ.Δ. Α 1142541 ΕΞ 2020 - «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

(10/12/2020 - 16:40) - ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ 2020 «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7.12.2020 εγκύκλιος (1139466 ΕΙ ΑΑΔΕ/8-12-2020)

(08/12/2020 - 13:05) - Α.Τ.Δ. Α 1139667 ΕΞ 2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7.12.2020 εγκύκλιος (1139466 ΕΙ ΑΑΔΕ/8-12-2020)

(02/12/2020 - 07:50) - Α.Τ.Δ. Α 1137853 ΕΞ 2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού»
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΑΑΔΕ 0002728 ΕΙ 2020/1-12-2020).

(10/11/2020 - 14:15) - Α.Τ.Δ. Α 1130874 ΕΞ 2020 «Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19»
ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ.Δ1α/ΓΠ οικ.67851/22-10-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

(09/11/2020 - 14:21) - Α.Τ.Δ. Α 1130653 ΕΞ 2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 εγκύκλιος (1130553 ΕΙ ΑΑΔΕ/9-11-2020)

(06/11/2020 - 09:20)  - ΔΔΑΔ Α 1129874 ΕΞ/5.11.2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
Επισυναπτόμενα:
α) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413-3/11/2020
β) Βεβαίωση Εργασίας για μετάβαση από και προς την εργασία.

(04/11/2020 - 10:20) - Α.Τ.Δ. Α 1128875 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03.11.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(27/10/2020 - 13:40) - Α.Τ.Δ. Α 1126652 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23.10.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

(15/10/2020 - 13:35) - Α.Τ.Δ. Α 1122123 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 εγκύκλιος

(13/10/2020 - 17:55) - ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129 /18771 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: (i) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιος,
          (ii) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιος,
          (iii) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) εγκύκλιος και
          (iv) Oι προηγούμενες σχετικές εγκύκλιοι.

(07/10/2020 - 19:40) - ΔΔΑΔ Α 1119137 ΕΞ 2020- Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID 19       
Συνημμένο αρχείο

(05/10/2020 - 09:55) -Α.Τ.Δ. Α 1117346 ΕΞ 2020 -  Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2.10.2020 εγκύκλιος (ΕΙ 1117288 ΑΑΔΕ/5-10- 2020)

(22/09/2020 - 18:55) -  ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
Σχετ: - Η υπ΄αρ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/15.9.2020 Κ.Υ.Α
         - Η υπ' αρ Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/15.9.2020 Κ.Υ.Α
         - Η υπ' αρ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 εγκύκλιος
         - Η υπ' αρ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22.9.2020 εγκύκλιος
         - Το ΦΕΚ 4011/18-09-2020 
         - Ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722/15-09-2020
         - Το  ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (παρ. 1 του άρθρου 67 ν. 4722/2020/Α’ 177)

(03/09/2020 - 14:40) -  ΔΔΑΔ Α 1104090 ΕΞ 2020 - «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»
Σχετ: - Η υπ’ αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 Κ.Υ.Α.
         - Η υπ’ αρ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 εγκύκλιος
         - Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση Υπαλλήλου (Υπόδειγμα 1)
         - Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου υπαλλήλου περί μη χρήσης δικαιώματος (Υπόδειγμα 2)
         - Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου υπαλλήλου περί χρήσης δικαιωμάτων (Υπόδειγμα 3)

(02/09/2020 - 09:54) -  Α.Τ.Δ. Α 1102557 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ: -  Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 εγκύκλιος (ΕΙ 1102380 ΑΑΔΕ/1-9-2020)

(18/08/2020 - 14:30) -  ΔΔΑΔ Α 1098551 ΕΞ 2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
ΣΧΕΤ: -  Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984 απόφαση

(18/08/2020 - 10:10) -  Α.Τ.Δ. Α 1098269 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
ΣΧΕΤ: -  Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984 απόφαση

(31/07/2020 - 08:56) - ΔΔΑΔ Α 1091034 ΕΞ 2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της υποχρέωσης χρήσης μάσκας εντός των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΣΧΕΤ: - Η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 απόφαση
           - Η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268 του Υπουργείου Εσωτερικών

(30/07/2020 - 14:10) - Α.Τ.Δ. Α 1090902 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.07.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
 

(01/07/2020 - 09:10) - ΔΔΑΔ Α 1075438 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
Σχετ. αρχείο

(16/06/2020 - 09:10) - ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020 - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 858) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

(15/06/2020 - 11:30) - ΥΠΟΙΚ 57856 /10-06-2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)

(10/06/2020 - 11:20) - A.Τ.Δ. Α 1064144 ΕΞ 2020 - Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/09.06.2020 εγκύκλιος (Α.Α.Δ.Ε. 1064055 ΕΙ 2020 / 10.06.2020)

(10/06/2020 - 10:20) - Α.Τ.Δ. Α 1064045 ΕΞ 2020: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινό στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ34781/04.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2168/04.06.2020)

(03/06/2020 - 15:20) - ΔΔΑΔ Α 1061573 ΕΞ 2020: Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

(03/06/2020 - 13:20) - Α.Τ.Δ. Α 1060702 ΕΞ 2020 -  Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29.5.2020 εγκύκλιος (ΕΙ 0001063 ΑΑΔΕ/1.6.2020)

(29/05/2020 - 18:00)  -  ΔΔΑΔ Α 1059695 ΕΞ 2020  - Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

(27/05/2020 - 15:30)  -  Α.Τ.Δ. Α 1058245 ΕΞ 2020  - Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
- Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.05.2020 εγκύκλιος

(22/05/2020 - 16:20)  - A. 1115 /18-05-2020 Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 31.05.2020.

(20/05/2020 - 13:20) - ΔΔΑΔ Α 1054931 ΕΞ 2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.
- H ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670 του Υπουργείου Εσωτερικών
- H αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 (Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID 19.)

(19/05/2020 - 10:30) - Α.Τ.Δ. Α 1053765 ΕΞ 2020 - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
- H ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670 του Υπουργείου Εσωτερικών

(13/05/2020 - 14:10) - Α.Τ.Δ. Α 1051849 ΕΞ 2020 - ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
 - Η αριθ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-4-2020 εγκύκλιος (ΕΙ 1051615 ΑΑΔΕ/13-5- 2020)

(13/05/2020 - 14:10) - Α.Τ.Δ. Α 1051850 ΕΞ 2020 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ / ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID 19.
 - Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 εγκύκλιος/11-5-2020 του Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας
 - Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 εγκύκλιος/11-5-2020 του Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας (σε μορφή ΦΕΚ)

(08/05/2020 - 22:58) - ΔΔΑΔ Α 1050388 ΕΞ 2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19
- Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708 εγκύκλιος/08-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

(08/05/2020 - 17:43) - Κοινοποίηση οδηγιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών
Α.Τ.Δ. 1050369 ΕΞ 2020. Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών –Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
- Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708 εγκύκλιος/08-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

(30/04/2020 - 15:10) - ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020: Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

(30/04/2020 - 15:10) - ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246: Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

(23/04/2020 - 08:00) - Α. 1088 /13-04-2020 - Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 10.5.2020

(21/04/2020 - 09:00) - Ε. 2050 /16-04-2020 - Παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών.

(16/04/2020 - 18:40) - Επιστολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, στους εργαζομένους της Α.Α.Δ.Ε. για το Πάσχα

(13/04/2020 - 12:40) - Ε. 2047 /09-04-2020 - Παροχή οδηγιών για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού

(09/04/2020 - 10:10) - ΔΔΑΔ Α 1043183 ΕΞ 2020 - Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και των νέων ρυθμίσεων για την πρόληψη, την προστασία και την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοïού COVID-19

(06/04/2020 - 09:30) - Α. 1074 /02-04-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

(06/04/2020 - 09:20) -  Α. 1073 /02-04-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

06/04/2020 - 09:10) -  Α. 1072 /02-04-2020 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

(06/04/2020 - 08:10) -  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 - Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

(03/04/2020 - 09:20) -  ΠΝΠ – ΦΕΚ Τεύχος A 75/30.03.2020 - Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

(31/03/2020 - 15:29) -  Α. 1057 / 23-03-2020 - Παράταση αναστολής λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της Α1046/ 12-3-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’856) έως και 10.4.2020.

(26/03/2020 - 08:30) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ  - ΟΔΗΓΙΕΣ - Η γνωστοποίηση της μεταφοράς του υπαλλήλου στην Υπηρεσία από συγγενικό του πρόσωπο θα γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του υπαλλήλου, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του οδηγού και η συγγένεια του με τον μετακινούμενο υπάλληλο της ΑΑΔΕ.

(24/03/2020 - 10:30) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - Για ενημέρωσή σας προωθείται:
α) Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένου ειδικά για χρήση από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
β) νεώτερη ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄/20.3.2020) με επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,
γ) η ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 (ΦΕΚ 986 Β΄) για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και
δ) σχετική Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, όπου στο τέλος επισυνάπτεται Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης για τους Δημόσιους Υπαλλήλους  
 

(23/03/2020 - 08:30) - OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
                                  1.  Έντυπο βεβαίωσης κίνησης - Οδηγίες προς τους Πολίτες
                                  2.  Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας
                                  3.  Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου
                                  4.  Βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών 
                                  5.  Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
                                     

(19/03/2020 - 15:45) - ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020: Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοïό COVID -19 (Συνημμένα: Υποδείγματα προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων) Υπόδειγμα 1 - Υπόδειγμα 2 - Υπόδειγμα 3

(19/03/2020 - 13:45) - ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030: Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

(17/03/2020 - 16:15) - Επιστολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, στους εργαζομένους για την πανδημία του κορωνοϊού

(17/03/2020 - 09:15) - ΔΙΔΑΔ /Φ.69/ 109/ οικ.8000: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

(15/03/2020 - 14:00) - ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

(14/03/2020 - 22:38) - ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020: Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

(14/03/2020 - 18:58) - A. 1046 /14-03-2020: Αναστολή λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

(13/03/2020 - 11:02) - Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό-Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων Υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις - Προστασία ευπαθών ομάδων/υπαλλήλων του δημοσίου-Τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.-Γενικές οδηγίες

(13/03/2020 - 08:59) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ SARS COV2 - Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας

(12/03/2020 - 13:20) - Οδηγίες προς όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Α. Α. Δ. Ε.  (Α.Τ.Δ. Β - Π.Σ.Ε.Α. 1036818 ΕΞ 2020)

(12/03/2020 - 08:22) - Π.Ν.Π.: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  (Άρθρο 5: Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις)

(12/03/2020 - 08:20) - ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4675: Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

(10/03/2020 - 22:50) - Σε συνέχεια της κυβερνητικής απόφασης για αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας για  την πρόληψη διάδοσης του κορωνοϊού, η λειτουργία της ΦΟΤΑ αναστέλλεται από αύριο 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες.

(06/03/2020 - 12:50) - Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και οδηγίες για την αποφυγή διάδοσης του νέου κορωνοïού SARS-CoV-2

μ
Τα νέα μέτρα του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό.

Πατήστε εδώ για συνεχόμενη ενημέρωση

  • Αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Λοιμωξιολόγων. (10-03-2020)
  • Αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ όλης της χώρας για 4 εβδομάδες.
  • Αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.
  • Αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας για 2 εβδομάδες.
  • Διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών, για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

 Τα μέτρα ισχύουν από Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, και θα επαναξιολογηθούν πριν τη λήξη τους.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

  • Προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων από και προς την Βόρεια Ιταλία. Η σχετική NOTAM ισχύει από 9 Μαρτίου 2020 έως τις 23 Μαρτίου 2020 και αφορά όλα τα αεροδρόμια της Βόρειας Ιταλίας και συγκεκριμένα τις περιοχές (Emilia Romagna, Piedmont, Lombardy και Veneto).